“Cabir Novruz” Mədəniyyət Fondu Nizami Rəmzinin 70 illik yubleyin qeyd edir